Széchenyi 2020 pályázatok a Parenta Ingatlanközvetítő Kft.-nél

Parenta Ingatlanközvetítő Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Parenta Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-02999 azonosítószámú pályázata során 27 620 900 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 8 fő fiatal munkavállaló foglalkoztatására került sor a cég Miskolci és Egri telephelyein. A támogatás mértéke: 100%

A felvett fiatalok általános irodai asszisztensként kerültek foglalkoztatásra 2018.12.15. és 2020.02.27. közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornok bér és útiköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 3 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolattartás történt az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalkozást.

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 8 fő gyakornok, valamint 3 fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása történt.

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2018.12.14-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2020.02.27-én került sor.


A Parenta Ingatlanközvetítő Kft. a „Felhőalapú online üzleti megoldások bevezetése a Parenta Ingatlanközvetítő Kft-nél” című, GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01280azonosító számú pályázata során 2 888 772Ft vissza nem térítendő támogatást és 3 610 965 Ft visszatérítendő hitelt nyert el a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson. A projekt keretén belül 6 célterületből álló szoftvercsomag bevezetésére és eszközbeszerzésre kerül sor, mely javítja a vállalkozás technológiai felkészültségét, versenyképességét és az erőforrás kihasználtságát, mivel a munkafolyamatok gyorsabbak, átláthatóbbak lesznek.
 
A projekt megvalósításának helyszíne a cég Miskolci telephelye. A támogatás mértéke: 40%, a kölcsön mértéke: 50 %.
 
A projekt 2019.07.15-én kezdődött, a projekt tervezett fizikai befejezése várhatóan 2021.07.14-én lesz.